Elektrik santrallerdeki yakıtın bitmesinin ardından Lübnan karanlığa gömüldü